Makialam sa Pilipinas : Ang aking handog

Paano ba ang makialam? Tingnan ang kilusan ng bayan.

Sapat na ba ang magtanim ng puno?

Sapat na ba ang magwalis ng mga plastic sa baybayin?

Sapat na ba ang magpakain ng mga bata?

Isipin man ninyo, di ko malirip isipin. Paano nga ba?

Ang hirap talaga, lalo na’t karamihan sa mga pinoy ay wala man lang

Pagkain sa kanilang lamesa.

Para sa akin na nasa Estados Unidos, edukasyon ang aking maihahandog sa inyo.

Sa ayaw mo’t hindi, libro at edukasyon ang importante, pero

Sa panahon ngayon, computer na pala and mas importante.

Nasa “computer”¬† na lahat, bakit dukha ka pa rin sa pag-iisip?

Naway matuto maski matanda ka na.

Walang mangmang na pinanganak.

Nasa sa iyong loob  ang lahat, wala sa labas.

Huwag magpadala sa tsismis. Wala ka bang bait?

Gumapang ka man, mag-computer ka pa rin.

Salamat naman at marami na din ang nagising.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *